Нашата Приказна

Настава по најсовремени стандарди и финска методологија

“Ние ги учиме децата како да учат. Нашиот успех се темели на фактот дека  учениците немаат страв, туку мотивација за да напредуваат и да знаат повеќе.”

м-р Марина Божинова, Директор

Визија

Визија на гимназијата АЛГОРИТАМ е реализирање на средно образование кое ќе ги задоволува стандардите на воспоставениот образовен систем во Република Македонија и промовирање на европските академски и цивилизациски вредности, засновајќи се на принципите на:

  • Образовна извонредност (teaching & learning excellence);
  • Здрава образовна средина;
  • Демократичност во наставата и на политиките на образовната институција;
  • Примена и промоција на наставни стандарди коишто го оспособуваат ученикот за критичко и самостојно мислење;
  • Промовирање на европските цивилизациски и академски вредности.

Мисија

Цели и задачи на училиштето

Целите и задачите на гимназијата АЛГОРИТАМ главно се детерминирани од внатрешните процеси и реформи на македонскиот образовен систем гледано во поширок, општествен контекст, како и од европските и светските движења и реформи на средното образование. Оттука, главната определба на приватното средно училиште е да се воспостави и развива современа и европски ориентирана образовна установа, која ќе се вклучи во европските образовни процеси.
Главна задача на училиштето е образување кадри според етаблираните стандарди на државата и според европските образовни и цивилизациски вредности, а своето знаење и труд да го вложат во развој на општеството на сопствената земја, но и да се оспособат за вклучување во европскиот пазар на трудот.

Нашиот Тим

Запознајте ги членовите на нашиот тим

ЗОРАН ЗИВЧЕВСКИ МАТЕМАТИКА XXXUntitled Session32928 a

Зоран Зивчевски

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР
ВИНЕТА ЖИКОВСКА ЗДРАВКОВИЌ ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Винета Жиковска-Здравковиќ

ПРОФЕСОР ПО ГЕРМАНСКИ
ГОРАН СТАНИКЕВСКИ-ГОРЈАНСКИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Untitled Session27789 a

Горан Станикевски-Горјански

ПРОФ. ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
АНА БОГДАНОВСКА – БИЗНИС ____Untitled Session38654

Ана Богдановска

ПРОФЕСОР ПО ЕКОНОМИЈА, БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ
ОЛГА ДИМОВСКА МАТЕМАТИКА nova xxUntitled Session30465 a

Олга Димовска

ПРОФЕСОР ПО МАТЕМАТИКА
ДЕЈАН СТАНКОСКИ АНГЛИСКИ ЈАЗИК Untitled Session29601 a

Дејан Станкоски

ПРОФЕСОР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК
НЕНА МИЛКОВСКИ БИОЛОГИЈА Untitled Session27883 a

Нена Милковски

ПРОФЕСОР ПО БИОЛОГИЈА
Oliver Zajkov_pp

Оливер Зајков

ПРОФЕСОР ПО ФИЗИКА
ГОРАН МИХАЈЛОСКИ МАТЕМАТИКА Untitled Session27853 a

Горан Михајлоски

ПРОФ. ПО MAТЕМАТИКА
ПАВЛЕ ЈАНАКИЕВСКИ ИСТОРИЈА Untitled Session27800 a

Павле Јанакиевски

ПРОФЕСОР ПО ИСТОРИЈА
САНДРА БОГОЕСКА ГЕОГРАФИЈА Untitled Session27394 a

Сандра Богоеска

ПРОФЕСОР ПО ГЕОГРАФИЈА
АНЕТА АНЧЕСКА ХЕМИЈА Untitled Session27409 a

Анета Анческа

ПРОФ. ПО ХЕМИЈА
СЛОБОДАН ТАНАСКОВСКИ ЛАТИНСКИ ЈАЗИК Untitled Session29581 a

Слободан Танаскоски

ПРОФЕСОР ПО ЛАТИНСКИ ЈАЗИК
Gorana Jovanovski-Jurukovski fizicko_pp

Горана Јовановски-Јуруковски

ПРОФЕСОР ПО СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
ЗОРАН ЗИВЧЕВСКИ МАТЕМАТИКА XXXUntitled Session32928 a

Зоран Зивчевски

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОР
ВИНЕТА ЖИКОВСКА ЗДРАВКОВИЌ ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК

Винета Жиковска-Здравковиќ

ПРОФЕСОР ПО ГЕРМАНСКИ
ГОРАН СТАНИКЕВСКИ-ГОРЈАНСКИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК Untitled Session27789 a

Горан Станикевски-Горјански

ПРОФ. ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
АНА БОГДАНОВСКА – БИЗНИС ____Untitled Session38654

Ана Богдановска

ПРОФЕСОР ПО ЕКОНОМИЈА, БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ
ОЛГА ДИМОВСКА МАТЕМАТИКА nova xxUntitled Session30465 a

Олга Димовска

ПРОФЕСОР ПО МАТЕМАТИКА
ДЕЈАН СТАНКОСКИ АНГЛИСКИ ЈАЗИК Untitled Session29601 a

Дејан Станкоски

ПРОФЕСОР ПО АНГЛИСКИ ЈАЗИК
НЕНА МИЛКОВСКИ БИОЛОГИЈА Untitled Session27883 a

Нена Милковски

ПРОФЕСОР ПО БИОЛОГИЈА
Oliver Zajkov_pp

Оливер Зајков

ПРОФЕСОР ПО ФИЗИКА