WIDA International Schools Consortium е глобална мрежа за учење на меѓународни училишта кои ги користат стандардите и проценките на WIDA базирани на истражување. WIDA е растечки конзорциум од преку 200 меѓународни училишта кои имаат интегрирана рамка за развој на англиски јазик и проценки во нивните програми. Мисијата на Вида е да го унапреди развојот на јазиците и академските постигнувања за јазично различни ученици преку стандарди за квалитет, проценки, истражување и професионален развој за наставниците. Земјите училишта имаат пристап до алатките за проценка WIDA, добиваат истражувачки надградби и можат да учествуваат во реципрочни можности за професионално учење. WIDA ќе им помогне на меѓународните училишта кои сакаат да ги задоволат потребите на нивните ученици на англиски јазик (ELL) со водечки стандарди и проценки за K-12 ELL. Училиштата во училиштата ги користат компонентите на WIDA Framework како алатка за поддршка на учењето јазик и академските постигнувања.

Предности кои ги нуди WIDА:

Aлатки за проценка: ексклузивен пристап до алатките за проценка на WIDA и сервисите за техничка поддршка на WIDA. Оценките на WIDA Screener и WIDA MODEL можат да се купат само од училиштата-членки.

Oнлајн ресурси: библиотеката за преземање (на пример, снимени веб-сајтови, презентации на PowerPoint, наставни ресурси) им е достапна на членовите за да обезбедат дополнителни информации за тоа како стандардите и проценката на WIDA поддржуваат настава и учење.

Можности за учење: Ексклузивни професионални настани за учење. Училиштата мора да бидат членови на Меѓународниот конзорциум на WIDA со цел да присуствуваат на симпозиум или работилница на WIDA.

Меѓународните стандарди: ресурсите на WIDA се користат во околу 300 меѓународни училишта ширум светот, обезбедувајќи заеднички алатки за оценување и професионални стандарди кои ја поддржуваат мобилноста на студентите. Иновативните наставни пристапи и заедничката база на знаење ги поддржуваат наставниците низ мрежата на WIDA.

Глобално вмрежување: WIDA помага во развивање на програми и практики кои поддржуваат инклузивно и ефективно учење и учење за сите ученици. Меѓународните едукатори ја ценат можноста да учат од други училишта.

Придобивки за учениците

За подобра настава и едукација WIDA обезбедува пет стандарди кои придонесуваат за подобро разбирање на англискиот јазик во социјалниот и академскиот контекст.

  1. Првиот стандард се фокусира на подобрување на комуникациските вештини потребни за интеракција во средина каде што учениците ќе зборуваат на англиски јазик.
  2. Англиски јазик
  3. Математика
  4. Природни науки
  5. Социјални науки

Придобивки за наставниците

  1. Пристап до најсовремени материјали и алатки за билингвална настава
  2. Личен развој, надградување и усовршување преку постојани семинари и работилници
  3. Техничка поддршка и алатки за оценување
  4. Пристап до сите образовни материјали и подобро разбирање на WIDA системот

Повеќе на линкот: WIDА

Членство