Програма за веб програмирање (почеток: 26 февруари)

 • Вовед во интернет.
 • IP адреса
 • URL
 • HTTP
 • Рутер
 • Клиент/сервер
 • peer-to-peer
 • Пребарувач
 • Поими HTML и CSS
 • Таг, атрибут, пребарувач
 • Креирање на првиот HTML документ.
 • Креирање на проект, креирање на HTML документ
 • Додавање наслови
 • Додавање параграфи
 • Додавање фотографии
 • Додавање видео
 • Креирање линкови на веб страна
 • Примери со листи
 • Примери со табели
 • Креирање на влезни полиња за име, лозинка, боја…
 • Креирање повеќе влезни опции (checkbox)
 • Самостојни вежби
 • Креирање на CSS документ
 • Поим за id и  class
 • Додавање боја на позадина, боја на текст
 •  Креирање borders и нивно заоблување
 • Поим за простор внатре и надвор од елементот (margins и  padding)
 • Работа со анимации (Animate.css)
 • Промена на фонт
 • CMS и WordPress
 • Примери за веб страни креирани со WordPress
 • Тема и додавање на тема
 • Работа на хостирана страна со индивидуални username и password за секое дете
 • Работа со Elementor
 • Работа со Elementor
 • Работа со Customize
 • Работа со Menus

Контакт телефон: 076/339-428