https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Sk8TOukF21547aPjcSaPYwUn_WAhbvpDTykS6y3j8gE/edit?usp=sharing

На овој линк може да ги превземете финалните резултати од PSAT тестирањето 2023/2024 година

За учениците кои беа повикани во втор круг, како конечни се земени поените од оној круг каде имаат освоено повеќе поени