Едукативен центар „Алгоритам центар“ организира натпревар по информатика за учениците од VI, VII, VIII и IX одделение. Право на учество имаат ученици од сите основни училишта во Република Северна Македонија.

Во натпреварот ќе биде опфатени теми од наставните програми по информатика за основно образование и материјали од подготвителните часови:

 • Основни поими во информатика;
 • Делови на компјутерот;
 • Интернет и безбедност;
 • Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
 • Компјутерска графика
 • Основи на програмирање во C++;
 • Логички задачи

Натпреварувањето ќе се одржи online на наша платформа за тестирање, а најдобрите ученици ќе бидат селектирани и ќе поминат во вториот круг на тестирање со физичко присуство.

За сите пријавени учесници ќе се одржат 5 online подготвителни часа. Сите учесници и ментори ќе добијат електронски сертификати за учество.


Пријавувањето се врши преку мејл адресата natprevar@algoritam.mk со следните податоци:

 • Име и презиме на ученик;
 • Мејл од ученикот;
 • Училиште и одделение;
 • Име и презиме на родителот;
 • Мејл од родителот;
 • Телефонски број од родителот;
 • Мејл од ментор (незадолжително);
 • Потврда за уплата на котизација од 500,00 денари (уплатата може да биде извршена електронски);

Податоци за уплата:

 •     Име на примач: Едукативен центар Алгоритам;
 •     Банка на примач: Комерцијална банка;
 •     Цел на дознака: За натпревар информатика;
 •    Жиро-сметка:  300000001009418;

Рок на пријавување:

1 април 2023 година


Контакт за дополнителни информации:

проф. Павлина Бучевска

076/339-428

pavlina@algoritam.mk