Гимназијата Алгоритам распишува конкурс за стипендирање на талентирани ученици по предметот математика.

Право на аплицирање имаат сите ученици од 9-то одделение кои имаат освоено награди на државни и меѓународни натпревари од областа на математиката.

Висината на стипендијата ќе биде дополнително утврдена во зависност од постигнатите резултати на натпреварите.

Кандидатите треба да ги испратат своите апликации на info@algoritam.mk