ЈАВЕН ПОВИК

за учество на натпревар PSAT 8/9 (ReadiStep)

Гимназијата АЛГОРИТАМ организира натпревар по предметите англиски јазик и математика (PSAT 8/9 – меѓународен испит по англиски јазик и математика).

Право на учество имаат сите ученици од осмо и деветто одделение.

Учениците кои ќе покажат особен успех на натпреварот се стекнуваат со можност за добивање СТИПЕНДИЈА за гимназиско образование во Гимназијата АЛГОРИТАМ, како и полагање на PSAT 8/9 – меѓународно признаен испит и стекнување на валиден сертификат за истиот. Стекнатиот сертификат може да им послужи на учениците за добивање стипендии за високо образование надвор од државата.

Придобивки за наставниците

· Гимназијата АЛГОРИТАМ за секој професор ќе обезбеди наставни материјали, како и меѓународни стандарди на евалуација по предметите англиски јазик и математика.
· Секој наставник ќе добие сертификат за своето менторство на учениците.

Место на одржување на натпреварот:

ГИМНАЗИЈА АЛГОРИТАМ
ул. „Даме Груев“ бр. 16, 6 кат, БЦ Палома Бјанка, Скопје


Краен рок за пријавување на натпреварот:

06.03.2020 година


Начин на пријавување: Електронски преку менторите по англиски јазик и математика, со доставување на следните податоци: Име и презиме на ученикотадресаконтакт телефонски бројучилиштеодделение и име и презиме на менторот.


Контакт за дополнителни информации:

проф. Павлина Бучевска

тел: (02) 3116-750  /  076-339-428

e-mailinfo@algoritam.mk

pavlina@algoritam.mk