Едукативниот центар Алгоритам организира подготвителна настава по Математика и Статистика за студенти за следните испити:

Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ):

 1. Математика 1
 2. Математика 2
 3. Математика 3
 4. Калкулус
 5. Калкулус 1
 6. Калкулус 2
 7. Дискретна математика
 8. Дискретни структури 1
 9. Дискретни структури 2
 10. Бизнис статистика
 11. Веројатност и статистика
 12. Линеарна алгебра и примени

Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ):

 1. Математика 1
 2. Математика 2
 3. Математика 3
 4. Математика 4
 5. Дискретна математика
 6. Веројатност и статистика

Економски факултет:

 1. Математика за економисти
 2. Статистика за бизнис и економија
  Број на термини (часови) Времетраење

на еден термин

Цена
Еден колоквиум 8 часа 90 минути 5000 ден.
Цел испит 14 часа 90 минути 9000 ден.

 

Начин на пријавување:   e-mail: goranmihajloski@algoritam.mk

телефон:  +38976339428 ; +38923116750

рок на пријавување: 13.10.2023

Почеток на курсот: 15.10.2023

_________________________________________________________________

Податоци за уплата:

Име на примач: Едукативен Центар АЛГОРИТАМ ЦЕНТАР

Банка на примач: Комерцијална банка

Цел на дознака: Подготовка за испити Математика за факултет

Жиро сметка: 300000001009418