[Литература] Аријана Јаневска – V одд

Кога се стои

Што ме движи кога се стои

Што ме тера да гледам во бои?

Другарство, природа, се што е вредно.

Сите да живееме како едно.

Секој ден и секоја ноќ

посакувам само една желба:

-да имам доволно моќ,

да сопрам секаква делба!

 

Да нема веќе сиромашни, гладни и тажни,

зошто сите деца сме подеднакво важни.

Да не се делиме на жолти, црни, бели,

да бидеме сите сложни, среќни и весели.

 

Е, баш таква моќ сакам да имам

за цел овој свет да го променам.

Да не постои веќе дискриминација

по боја, вера и нација!

 

+97