[Литература] Никита Ралевски – VIII одд

 

 

Што ме движи кога се стои?

Ме движи играњето видео игри
со другарите добри
а потоа пишување со нив
интересни песни и творби.

Ме раздвижува онлајн наставата
каде стекнуваме нови знаења
цртаме, учиме и пишуваме.
И најважно од се
учиме како да се однесуваме.

Сакам многу и фудбал да играм
тоа задоволство ми причинува.
А посебно се радувам
кога топката во гол заминува.

Сакам да гледам и филмови многу
посебно тие поврзани со акција,
бидејќи тој жанр на филмови
ме возбудуваат и ми причинуваат позитивна реакција

Во ова тешко време
секој треба некое хоби да има,
бидејќи не можеме со нашите најмили да се видиме
и со нашите баби и дедовци по населени места слободно да поминеме.

 

Никита Ралевски, VIIIа одд.

Ментор: Митра Цилевска

ООУ„Димитар Миладинов“- Центар, Скопје

 

+29