[Литература] Ирма Дамчевска Стомнар – VIII одд

Што ме движи кога се стои?

Љубовта од фамилијата што ми ја пружи, со безброј полни кочии исполнети со насмевки и среќа е тоа што најмногу ме движи кога се стои. Секоја секунда, помината со мојата фамилија е голема среќа и нивната поддршка посакувам да ја имаат сите. Бескрајно се радувам на природата исполнета со разнобојни расцутени цвеќиња и милозвучните црцорења на песнопојните птици кои што на небото царуваат со нивните раширени крилја! Ова е тоа што ме движи најмногу, ми го развеселува срцето и мојата насмевка насекаде грее како сонце!

Автор: Ирма Дамчевска Стомнар, VIIIб одд. Ментор: Митра Цилевска

ООУ„Димитар Миладинов“- Центар, Скопје

 

+28