[Литература] Теодора Гијевска – III одд.

[to me dvi`i koga se stoi

 

 

 

 

Dolgo razmisluvav vo ovaa zimska no} dodeka gi gledav belite ne`ni snegulki kako pa|aat od neboto, {to e toa {to me dvi`i i koga se stoi. Me dvi`i mojata detska qubov ~ista i iskrena kon semejstvoto, drugarite, prirodata. Qubovta mo`e da se iska`e na razli~ni na~ini: So podarok, pregratka, bakne`, iskreni zborovi. Ne postoi ~ovek koj nema da se izraduva ako pro~ita poezija posvetena samo nemu. Da `ivee{… da kopnee{… da se budi{ so pomislata deka si nekomu potreben, {to e toa?. Koe e toa ~uvstvo koe mo`e da gi pomine site prepreki samo za da spoi i stopli ne~ii srca?. Da , toa e qubovta. Za nekogo qubovta pretstavuva samo bolka i stradawa, dodeka pak za drug pretstavuva najubavoto i najprekrasnoto ne{to na svetot. Edinstvena pri~ina za `iveewe. Za mene qubovta e eden vid prijatelstvo da bide{ so toj {to go saka{ vo dobro i zlo, da rastete zaedno, da se smeete, da gi pominuvate zaedno najubavite momenti. Qubovta e najsilnata sila, sila koja go dvi`i svetot. Ako si go otvorime srceto qubota ke ni ja otvori du{ata, a du{ata taa pretstavuva ogledalo, pri sekoj pogled vo nego se gleda na{ata qubov. I vo ova vreme na nevreme koga se stoi vnatre vo moeto detsko srce me dvi`i qubovta kon moeto semejstvo, onaa ~ista, nesebi~na, razli~na od site drugi qubovi. Moeto semejstvo e ednostavno, tolerantno a vo isto vreme i unikatno.Nie sme tim, nie sme silni, malku ludi, malku glasni no sekoga{ polni so razbirawa. Nie si pomagame me|usebno vo se. Prvoto u~ili{te niz koe odime vo `ivotot e semejstvoto, tuka u~ime kako da se odnesuvame kon drugite i okolinata. Go oblikuvame na{iot karakter. Sekoj od nas ima i drugi li~nosti vo svojot `ivot koi se zna~ajni no za mene semejstvoto e moja najgolema potpora i vo dobro i vo lo{o, i se dodeka se imame edni so drugi nie imame se. Vie mi ja poka`uvate qubovta koja me dvi`i i koga se stoi, i deka taa e nasekade i vo sekoe vreme tuka me|u nas i nikoga{ ne is~eznuva. Zatoa najsakano moe semejstvo ve sakam so sekoja kletka od moto bitie. Vie ste najdobriot tim koj mo`ev da go posakam. Za mene moeto semejstvo e svetost, vie ste moi zvezdi vodilki koi mi pomagate pravilno da rastam, da se izgradam i razvivam vo edna zdrava i normalna li~nost, moja potkrepa vo radost i taga, mi davate sovet i hrabrost, nade` i uteha, me u~ite na moralni vrednosti. So vas se ~uvstvuvam bezbedno i sre}no. Vie ste edni i edinstveni i znam deka sekoga{ }e bidete tuka za mene.^esto pati lu|eto }e me pra{aat kogo pove}e saka{ mama ili tato?! No jas sekoga{ gordo ka`uvam so moeto detsko iskreno srce deka gi sakam podednakvo i mama i tato i navistina najdobri se. Mi davaat `ivot, me dvi`at i koga se stoi mo`ebi ne luksuzno no pove}e od dovolno. Vie me u~ite na sloga i na toa deka vo edno semestvo ne postoi “moe” ili “tvoe” tuku na{e. Od vas u~am deka koga ke porasnam treba da bidam sama svoj ~ovek, da bidam hrabra koga mi e najte{ko i pozitivna koga ne{tata trnuvaat naopaku. Me u~ite deka samo so rabota i posvetenost se postignuvaat rezultati. Vie ste moi heroi!. Mama i tato!,lu|e so koi mo`ebi ne sekoga{ se soglasuvame vo se,no neizmerno gi sakame . Zagri`eni du{i koi celiot na{ `ivot }e bidat so nas i ke ne dvi`at i koga se stoi. Kolku i da” begame”od niv,sekoga{ ke im se vra}ame.Toa se lu|e koi najmnogu mi zna~at vo `ivotot, i tie se navistina primer broj eden vo mojot `ivot kakov treba da bide eden roditel. Ne se sovr{eni kako {to ne e nitu eden ~ovek na planetata, no se lu|e koi sekoga{ i sekade se tuka za mene. Nikoj nemo`e da go zameni nivnoto mesto. Ne mi zabranuvaat re~isi ni{to, no i nikoga{ ne mi dozvoluvaat se. Sekoga{ imaat granica,a taa granica kako rastam se pove}e ja razbiram. Tie se lu|e koi se borat hrabro i ~esno za moeto i na{e zaedni~ko dobro. Svojot avtoritet tie go temelat vrz me|usebno spoznavawe,razbirawe i po~ituvawe.Prirodno se odnesuvaat kon mene,bez da se pritesnuvaat da priznaat deka ne{to pogre{ile ili pak ne{to neznaat. Na toj na~in jas iako sum seu{te mala u~am od niv da ne se zatvoram vo sebe, otvoreno da zboruvam za svotie uspesi i porazi, da go gradam svojot karakter i slobodno mislewe.Vie ste sovr{eni vo moite detski o~i.

 

 

 

+337