[Литература] Петја Анѓеловска – IV одд.

 

СОНОТ

Никаде не сум патувала,

а сепак секаде сум била.

 

Од Арктик до Антарктик.

Со истокот сум изгревала,

на западот сум заоѓала.

 

Од јадрото на земјата,

до бесконечните ќошиња на вселената.

 

Немам богатство,

а сепак сум најбогата.

Ми даде мама сонче,

сонче како крилесто коњче.

 

И пред мене моите соништа,

по нив одам, само тие ме движат.

Верувајте ми нема ништо чудно

ако едно дете сонува будно.

 

Добра ноќ,

слатки ѕвездени патувања.

А,да и будилникот е

картата за дома.

+40