[Литература] Ива Петреска – IV одд.

Мојот дом ме движи напред

 

Се брзо се случи,

веста страшно звучи

насекаде се стои,

скратени се желбите мои.

 

Но, по денес утре следи,

детството наше многу вреди,

безгрижен да е животот мој

се прашувам, е виновен кој?

 

Затворени училишта и сали

за другарување можности мали,

ќе истраеме храбро сите,

да бидат среќни дните.

 

Топол и светол е домот мој

ме движи кон напред тој,

подадени раце, прегратки силни,

насмеани лица, милни.

 

 

 

+239