[Литература] Исидора Исјановски – VI одд.

Конкурс од Гиманзија Алгоритам

Тема: „Што ме движи кога сé стои?“

 

Светот е во Ковид пандемија

а лек не најде ни една академија!

Што не’ движи тогаш, во овој свет,

кога стои дури и расцветаниот цвет,

кога сé застанува за час,

кога не се слуша никаков глас.

 

Кога сé стои и не се гледа крај,

не’ движи и онлајн дружба детска знај,

не’ движи љубовта кон природата која се буди во мај,

не’ движи детската искреност со посебен сјај.

 

Кога сé стои и сите се кријат,

да не дозволиме детските желби да гнијат,

да се движиме и трчаме со игрите разни,

да не ги оставаме игралиштата празни.

 

Кога сé стои и за здравјето се грижиме,

низ светот хуманост и среќа да нижиме,

да пратиме ние децата порака со силен тон,

со љубов може да го оствариме секој детски сон.

 

 

+50