[Литература] Андрија Манџуковски – III одд.

Што ме движи?

Што ме движи,

Кога се друго стои?

Има многу нешта

Тешко се брои.

 

Најпрво моите сестра, татко и мајка,

што прават се,

за да можам јас

да живеам како во бајка.

 

Ќе ги споменам и

моите другари тука,

со кои везден

по улиците правиме бука.

 

Ме движи

и кога фубал играм,

сакам еден ден

Роналдо да го стигнам.

 

И кога цртам

убаво ми е,

моето блокче

бројни тајни крие.

 

 

 

Епа, крајот на мојава песничка

веќе ни се ближи.

А јас ви кажав за она

што кога сѐ стои, мене ме движи.

 

 

 

 

 

 

 

 

+34