Светот, Европа и Балканските држави во Првата светска војна