[Литература] Викторија Јованчева – IX одд.

Толерантен биди ти

 

 

Слушни,види,дојди со мене ти

и тогаш ќе ги видеш сите наши сличности.

Иако сме деца со посебни потреби

никој нема право да не злоупотреби!

 

Инклузија ние децата бараме,

љубов на секого даваме.

Солидарност на секој пружиме

и со сите сакаме да се дружиме.

 

Љубовта,толерантноста ја множиме

и за секоја правда се бориме.

Детските права се нешто свето,

и на сите што се против нас и ставаме вето!

 

Иако имаме препреки сто.

сите заедно ке се избориме од лошото зло.

Европските вредности се нашиот кат ,

и сите ние ке тргнеме на тој пат.

 

Поборници за човековите права сме ние,

ајде сакајте не вие.

Човечкото достоинство нека се слави

мир во срцата на секој да дари.

 

Ајде деца зголемете го гласот вие,

нека светот чуе што се крие!

Демократија,еднаквост,толеранција,

правда се наши јаки страни

човечкото достоинство да не се рани.

 

Недискриминацијата,човековите права

ги славиме, кога сите тоа ке го сфатиме,

нема повеке да патиме.

 

Врвен биди ти!

Толерантен со секој си!

 

 

 

 

 

 

 

+345