[Литература] Сара Лазаревска – VI одд.

ШТО МЕ ДВИЖИ КОГА СЕ СТОИ

 

Со желба и истрајност

кон целта се оди,

само треба да дозволиш,

сонот напред да те води.

 

Моето семејство за поддршка е тука

секогаш да ми пружи рака,

со нив секоја потешкотија

поминува лесно и без мака.

 

Секогаш кога ми е тешко

и не знам што , како и каде,

тука е и сестра ми

рака да ми даде.

 

Кога стои с`е во место

тогаш знае на човека да не му е лесно,

но за детето тоа не е така

затоа што има некој да го фати за рака.

 

Љубовта кон семејството

кон целта ме води,

и затоа со неа може човекот

храбро низ животот да оди.

 

 

Затоа ги љубам

и мама и тато и двете дадички

кои ми даваат сила и ме штитат од секое зло

да тргнам во животот храбро

и да направам добро дело.

 

 

 

+106