[Литература] Михаела Анастасовска – VI одд. (1)

Што ме движи кога се стои

 

Ме движи фамилијата, љубовта, слогата, упорноста на мајка ми, смешките на татко ми.

 

Ме движат другарите, пријателите мои мили низ игра и песна

ми ги даваат мојте сили.

 

Ме турка училиштето да станам добар човек,

да бидам паметна, да бидам зрела, да бидам чесна, да бидам смела.

 

Ме тераат да одам,

ме тераат да се движам.

Сите нешта што ме прават среќна, да ги доживеам, да ги видам.

 

 

+3