[Литература] Ива Смиљковска – V одд.

ШТО МЕ ДВИЖИ КОГА СЕ СТОИ?

Што ме движи кога се стои?

Тоа што позитивна мисла постојано имам,

Од сите страни убавините да ги примам.

 

Ме движат и самодовербата, мудроста, мотивацијата и креативноста моја,

Ете така можам да го гледам светот во различна боја.

 

Да дарувам љубов и виртуелни прегратки да ширам,

Во светот пријателства да збирам.

И кога некој стој ќе ти рече,

Животот знај и понатаму тече,

И никогаш негативна мисла, не смее да те влече!

 

Кој што сака нека вика,

Од моето лице во секој миг ведрина блика.

Ги гледам во огледало и под маската моите кафеави очи,

А од нив сјај како бисер се точи.

 

Сакам овој свет да биде испреплетен со љубов и секој да се сака

Ете само така ќе има напредок и нема никому да му е мака.

 

Сите да живееме во хармонија, толeрантност, солидарност и слога

Таа благодарност ни е дадена од Бога.

Од нашите срца смо добрина да зрачи

И ништо во животот да не не мачи!

 

+24