Изработка на новогодишни честитки

Учениците од прва година во склоп на проектната активност А CRAFT, како дел од иновации и претприемништво и дигитална уметност, изработени повеќе честитки. Погледнете во продолжение избор од најдобрите.

0