Посета на Институтот по физика

Посета на Природно-математичкиот факултет, Институт по физика. Часот по физика за наставниот материјал на тема хидростатски притисок се одржа во најопремената лабораторија во Македонија под менторство на професорот Оливер Зајков.

0