BLACKOUT POETRY

Креативна работилница во која учениците од прва година создаваа BLACKOUT POETRY.

0