Гимназија Алгоритам е акредитирана приватна гимназија основана на 11.3.2008 година. Секое дете по завршувањето на средното образование добива диплома која е признаена од Министерството за образнование и наука. Со оваа диплома ученикот може да го продолжи високото образование кај нас, како и надвор од земјата.