Гостинско предавање на учениците од ООУ „Гоце Делчев“

Денес учениците од ООУ “Гоце Делчев”, присуствуваа на гостинско предавање во “Гимназија Алгоритам” по природни науки. Предавачи беа нашите ученици од втора година.

0