Истражување со микроскоп

Скриениот, невидлив свет на часот по биологија се открива преку леќата на микроскопот.

0