Час по информатика (хардвер – AlphaBot)

Учениците од прва година на часот по информатика отворија компјутер, ги дискутираа неговите составни делови, се запознаа со новите роботи и направија паралела помеѓу електрониката на AlphaBot и електрониката на PC компјутер.

0