Отворен ден во Гимназијата Алгоритам

Во гимназијата Алгоритам – гимназија со целосна дигитална програма, на 29.5.2019 година ќе се одржи отворен ден за учениците (од основните и средните училишта) и нивните родители. Сите кои ќе го посетат училиштето ќе имаат можност да бидат дел од презантациите од областа на природните науки кои ќе бидат претставени од страна на самите ученици, а под менторство на нивните професори. Третиот уписен рок за учениците за прва и втора година трае до 28.6.2019 година.

Сите заинтересирани родители и ученици можат да го посетат нашето училиште во текот на целиот ден од 8:00 до 16:00 часот во просториите на училиштето.

0