Дел од успесите на учениците на гимназијата АЛГОРИТАМ, кои ги постигнаа регионалните, државните и меѓународните натпреварувања:

Место Натпревар Година
1 место Државниот натпревар по Физика 2019
2 место Државниот натпревар по Англиски јазик 2019
2 место Државниот натпревар по Биологија 2019
1 место Регионален натпревар по Математика 2018
2 место Државниот натпревар по Математика 2018
2 место Државниот натпревар по Биологија 2018
3 место Државниот натпревар по Англиски јазик 2018
3 место Државниот натпревар по Биологија 2018
3 место Регионалниот натпревар по Германски јазик 2018
2 место Државниот натпревар по Англиски јазик 2016
1 место Државниот натпревар по програмирање 2015
1 место Државен натпревар по информатика 2015
2 место Државен натпревар по програмирање и пласман на Македонска олимпијада 2015
2 место Европскиот математички куп 2015
2 место Машинска техника на Државниот натпревар на младите истражувачи од Република Македонија 2015, во организација на Народна техника. 2015
3 место Регионален натпревар по информатика 2015
3 место регионалниот натпревар (град Скопје) и пласман на републичкиот натпревар „Наноматеријали – материјали на иднината 2015“ 2015
1 место Државен натпревар по информатика 2014
1 место Регионален натпревар по информатика 2014
2 место Републичкиот натпревар по математика 2014
2 место Регионален натпревар по математика 2014
1 место Екологија  на Државниот натпревар на младите истражувачи од Република Македонија, во организација на Народна техника. 2014
2 место Машинска техника на Државниот натпревар на младите истражувачи од Република Македонија, во организација на Народна техника. 2014
1 место Регионален натпревар по математика 2013
1 место Државен натпревар по информатика 2013
1 место Регионален натпревар по информатика 2013
1 место Меѓународен натпревар Кенгур 2013
3 место Меѓународен натпревар по информатика во Белград 2013
2 место Државен натпревар по информатика 2013
2 место Регионален натпревар по информатика 2013
3 место Државен натпревар по математика 2013
1 место Регионален натпревар по математика 2012
1 место Меѓународен натпревар Кенгур 2012
2 место Државен натпревар по информатика 2012
2 место Регионален натпревар по информатика 2012
2 место Државен натпревар по математика 2012
3 место Државен натпревар по математика 2013
1 место Регионален натпревар по математика 2013
1 место Во Европа и 16 место во светот на Меѓународниот натпревар по математика World Maths Day. 2013
2 место  За краток филм на конкурсот распишан од Канцеларијата на УНИЦЕФ во Скопје  на тема „Спречување на насилството во училиштата“. 2012
1 место Државниот натпревар за најдобар есеј „Ацо Караманов“ 2012
1 место за најдобар есеј на тема „Екологија“ под покровителство на Норвешката амбасада на државно ниво 2012
2 место Државниот натпревар по македонски јазик и литература  воедно најдобро пласирано средно училиште во Град Скопје. 2012
1 место најдобар состав на тема „Екологија“ на конкурсот „Денови на пролетта – денови на екологијата“распишан од Град Скопје. 2012
1 место најдобар состав на тема „Екологија“ на конкурсот „Денови на пролетта – денови на екологијата“распишан од Град Скопје. 2013
1 место најдобар состав на тема „Екологија“ на конкурсот „Денови на пролетта – денови на екологијата“распишан од Град Скопје. 2014
1 место на натпреварот за најдобар есеј на тема „Кога јас ќе бидам лидер…“ во организација на „Иванов школо за млади лидери – Алумни асоцијација“ и под високото покровителство на претседателот на Република Македонија, Неговата екселенција, д-р Ѓорѓе Иванов 2012
1 награда Најдобар млад новинар на конкурсот на списанието за млади „Медиум“ 2011
2 место Државниот натпревар по македонски јазик и литература 2011
1 место Најдобар есеј на тема „Антикорупција“ под покровителство на Норвешката амбасада на државно ниво 2010