[Литература] Радован Судар – VIII одд.

Што ме движи кога се стои?

______________________________________________

 

Ме движи вербата во луѓето

хуманоста голема наша,

борбеност, искреност, солидарност

во секоја куќа ваша.

 

Стои, а сепак се движи

главата стои, а мислата патува

секоја мајка се грижи,

за своето дете што однекаде стасува.

 

Ме движи среќата на луѓето

смеата, радоста, во бескраен шир

да бидеме среќни луѓе наши,

за да најдеме спокој и мир.

 

Се радувам на ближните свои

па и се околу мене да стои,

Вие сте највредното нешто душички мои

И судбината друг да ни ја крои.

 

 

 

 

 

 

 

 

+81