Гимназија Алгоритам ги објавува наградените на Конкурсот за најдобра творба на македонски јазик на тема „Учам за да знам“.

Во категоријата поетски творби:

  • Прво место- Илија Амбарков ООУ „Св. Кирил и Методиј“, Велес

  • Второ место- Михаела Аќимоска ООУ „Гоце Делчев“, Скопје

  • Трето место- Сандра Вељановска ООУ „Круме Кепески“, Скопје

Во категоријата есеи: 

  • Прво место- Елена Атанасовска ООУ „Петар Поп Арсов“, Скопје

  • Второ место- Мелани Јачовска ООУ „Јан Амос Коменски“, Скопје

  • Трето место- Ана Николовска ООУ „Кочо Рацин“, Скопје

Им честитаме на наградените! Свечено доделување на наградите ќе се одржи на 11-ти март по повод Денот на училиштето во просториите на Гимназија Алгоритам.