Викторија Спасовска

Викторија Спасовска

Најдобар студент на „Јустинијан Први“

Викторија Спасовска е поранешен ученик на ПСУ „Алгоритам“ од втората генерација на ученици (2009-2013) Таа во текот на своето средно образован...

Borneo

Borneo

Најдобар студент на jacksonville university, Флорида