[

Eleven years a success story

- Bilingual teaching;
- Greater participation of students, parents and other interested subjects in the planning of the educational process;
- Investment and self-evaluation of students;
- Teacher evaluation and education process;
- Recognizability, transparency and transparency of the acquired education at home and abroad;
- Creating broad opportunities for entering higher education;
- Creation of wide possibilities for development of abilities, potential, talent, affinities and personal development;
- Providing a basis for lifelong education by the Finnish education model;

РОДИТЕЛИТЕ ЗА НАС

ГАЛЕРИЈА

УЧЕНИЦИТЕ ЗА НАС

Ана Атанасова

Една од најдобрите работи во Алгоритам е драмската секција. Таму имав можност да се стекнам со самодоверба, да бидам креативна, своја, да стекнам нови пријателства, и пред сè да се забавувам.

Read More

Веда Ефтимова

Секојдневно се стекнуваме со нови знаења и вештини. Наставниот кадар секогаш ни стои на располагање.

Read More

Борис Јованов

Гимназија Алгоритам ми понуди одлични услови за развој и едукација. Просториите на училиштето се модерно опремени, а помеѓу наставниот кадар и учениците постои големо разбирање и комуникација

Read More